Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru

Przyjmę zlecenie na prowadzenie budowy w charakterze Kierownika Budowy domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, garażu w sezonie budowlanym 2016 r. Zasięg moich usług obejmuje najczęściej Mińsk Mazowiecki oraz Warszawę (okolice do 60km wokół tych miast).

Oferuję Państwu również usługi z zakresu odbioru mieszkań zakupionych u dewelopera. Pomogę Wam się upewnić, że jego stan techniczny jest zgodny z umową i normami.

Kożystając z moich usług, gwarantuję najwyższą jakość wykonywanych robót oraz dopilnuję optymalizacji kosztów np. zastosowanych materiałów.


Potrzebujesz osoby która pomoże Ci zrealizować bez przeszkód swoje marzenia.

Akty Prawne

 •  Prawo Budowlane

   Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony)

 •  Warunki Techniczne

   Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Wzory Dokumentów


 •  Zawiadomienie 1

   Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie

 •  Zawiadomienie 2

   Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych

 •  Oświadczenie 1

   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 •  Oświadczenie 2

   Oświadczenie o podjęciu obowiazków kierownika budowy

 •  Oświadczenie 3

   Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

 •  Wniosek (DRUK 1A)

   Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie